Informatiewijzer Instellingsbesluit begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo
 
 
OCW-regelingDit onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau en resulteert in 2022 in een eindrapport. Zie verder bij Toelichting van dit besluit.
 
OCW-regeling
 
Voorlichting
 
01 november 2019
 
MBO-128937
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 

Zie de Staatscourant van 15 november 2019, nummer 62018, op officielebekendmakingen.nl.

 
BVE , HOWO
 
16 november 2019 , 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2019. 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2022.
 
1 januari 2022
 
01 januari 2022 , Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2022.
 
Artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.
 
 
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33