Informatiewijzer Wijzigingsregeling verwantschapstabel educatieve minor
 
 
OCW-regelingDe tabel in de bijlage van de Regeling verwantschap educatieve minor wordt uitgebreid met een aantal opleidingen. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
19 november 2019
 
HO&S/16725294
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 
Zie de Staatscourant van 27 november 2019, nummer 64420, op officielebekendmakingen.nl.
 
VO , HOWO
 
01 december 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2019.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
 
 
 
DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22; DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33.