Informatiewijzer Wijziging Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoreni
 
 
OCW-regelingDeze regeling wijzigt de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren onder meer in verband met de indexatie van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2020 en doorvoering van enkele technische verbeteringen. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
12 november 2019
 
FEZ/17725846
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 21 november 2019, nummer 63247, op officielebekendmakingen.nl.
 
PO , VO , BVE , HOWO
 
01 januari 2020 , Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Artikelen 2.6, eerste lid, en 2.7, eerste en tweede lid, van de Wet normering topinkomens
 
 
 
DUO/Ico/po, tel. 070-757 51 11; DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22; DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33.
 
 
Gerelateerde publicatie
Wijziging Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT