Informatiewijzer Wijziging van de Regeling financien hoger onderwijs
 
 
OCW-regelingMede door wijzigingen als gevolg van de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
01 november 2019
 
16428731
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 

Zie de Staatscourant van 8 november 2019, nummer 60842, op officielebekendmakingen.nl.

 
HOWO
 
01 januari 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikelen 4.11, eerste lid, 4.20 eerste lid, 4.21, eerste en tweede lid en 4.23, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008
 
 
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33