Informatiewijzer Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
 
 
OCW-regelingMet deze wijzigingsregeling worden voor de zestiende keer keuzedelen vastgesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
14 oktober 2019
 
MBO/16644429
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 
Zie de Staatscourant van 28 oktober 2019, nummer 58424, op officielebekendmakingen.nl.
 
BVE
 
29 oktober 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 17c en artikel 17d, eerste lid van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.
 
 
Besturen, docenten en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33