Informatiewijzer Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 
 
OCW-regelingVaststelling van het onderwijsaccountantsprotocol voor de sectoren po, vo, mbo en ho. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
13 augustus 2019
 
5351593
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 

Zie de Staatscourant van 4 september 2019, nummer 48489, op officielebekendmakingen.nl.

 
PO , VO , BVE , HOWO
 
01 januari 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.
 
n.v.t.
 
01 januari 2025 , Deze regeling heeft betrekking op het jaar 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.
 
Artikel 157, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra, artikel 171, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 14a, derde lid, tweede volzin, en 18, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO, artikel 5.2.5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB en artikel 4.4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008.
 
 
 
DUO/Ico/po, tel. 070-757 51 11; DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22; DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33;