Informatiewijzer Regeling vaststelling bedragen materiele instandhouding primair onderwijs BES 2018
 
 
OCW-regelingDe scholen voor basisonderwijs in Caribisch Nederland ontvangen naast de bekostiging voor het personeel een bekostiging voor de materiele instandhouding (mi-bekostiging). De mi-bekostiging is een kalenderjaarbekostiging, in de vorm van een lumpsumbedrag. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
25 september 2017
 
PO/B&S/1255822
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 6 oktober 2017, nummer 56145, op officielebekendmakingen.nl.
 
PO , VO
 
01 januari 2018 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
 
 
N.v.t.
 
Artikel 97, vierde en vijfde lid, en artikel 98, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES.
 
 
Bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair en voortgezet onderwijs.
 
DUO/ICO/PO tel. 079-3232333; DUO/ICO/VO tel. 079-3232444