Informatiewijzer Wijziging Subsidieregeling Vios po en vo
 
 
OCW-regelingMet deze regeling verlengt de minister de Subsidieregeling Vios po en vo met een jaar tot 1 januari 2018. In deze subsidieregeling is de ingezette internationalisering in het schoolbeleid in het primair en voortgezet onderwijs verankerd. In het primair onderwijs ligt de nadruk op het vroegvreemdetalenonderwijs. In het voortgezet onderwijs gaat het vooral om internationale, zo mogelijk grensoverschrijdende leerervaring van de leerling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
31 januari 2016
 
IB/882759
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 9 februari 2016, nummer 5953, op officielebekendmakingen.nl.
 
PO , VO
 
10 februari 2016 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Artikelen 70 van de Wet op het primair onderwijs, 71 van de Wet op de expertisecentra en 74 van de Wet op het voortgezet onderwijs
 
Deze regeling wijzigt de Subsidieregeling Vios po en vo van 23 mei 2014, nummer IB/605553, die is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 juni 2014, nummer 15189.
 
Bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair en voortgezet onderwijs
 
DUO/ICO/PO tel. 079-3232333; DUO/ICO/VO tel. 079-3232444
 
 
Gerelateerde publicatie
Subsidieregeling Vios po en vo