Informatiewijzer Regeling subsidie voor lente- en zomerscholen vo 2016
 
OCW-regelingMet deze regeling beoogt de staatssecretaris het zittenblijven in het voortgezet onderwijs terug te dringen. Extra lessen in de meivakantie en zomervakantie vergroten de kans over te gaan naar het volgende leerjaar.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
03 januari 2016
 
VO/813393
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 19 januari 2016, nummer 1407, op officielebekendmakingen.nl.
 
VO
 
01 januari 2016 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.
 
 
01 mei 2016 , Deze regeling vervalt met ingang van 1 mei 2016.
 
Artikel 74 van de Wet op het voorgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies
 
N.v.t.
 
Bevoegde gezagsorganen van en leerlingen in het voortgezet onderwijs
 
DUO/ICO/VO tel. 079-3232444