Informatiewijzer Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro 2016-2017
 
 
OCW-regelingIn de bijlage bij deze regeling ziet u diverse lijsten staan met toegestane instrumenten om onder andere intelligentie en sociale emotie te meten in het lwoo en pro. Deze instrumenten gelden voor het schooljaar 2016-2017.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
14 augustus 2015
 
VO/BZO/793321
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 27 augustus 2015, nummer 26824, op officielebekendmakingen.nl.
 
VO
 
01 oktober 2015 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.
 
 
De Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2015-2016 wordt ingetrokken.
 
Artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC's en regionaal zorgbudget en artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO
 
De Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2015-2016, van 28 augustus 2014, met kenmerk VO/BZO/655556, die is gepubliceerd in de Staatscourant van 16 september 2014, nummer 25727, wordt ingetrokken.
 
Bevoegde gezagsorganen van lwoo-scholen en pro-scholen
 
DUO/ICO/VO tel. 079-3232444
 
 
Gerelateerde publicatie
Regeling sreenings- en testinstrumenten LWOO en PrO 2015-2016