Informatiewijzer Besluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2015-2016
 
 
OCW-mededelingIn deze publicatie staat een overzicht van de besluiten waarin de minister aangevraagde onderwijsvoorzieningen voor bekostiging in aanmerking brengt.
 
OCW-mededeling
 
Voorlichting
 
08 april 2015
 
OND/ODS-2015/12377 M
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 16 april 2015, nummer 10337 op officielebekendmakingen.nl.
 
VO
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Afdeling 3.4, met uitzonderong van artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 
N.v.t.
 
Belanghebbenden in het kader van de Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs
 
DUO/ICO/VO tel. 079-3232444