Informatiewijzer Wijziging Regeling Prestatiebox vo
 
 
OCW-regelingIn deze regeling zijn de bedragen per leerling voor de prestatiebox vo in 2014 op dezelfde bedragen vastgesteld als die in 2013.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
11 februari 2014
 
VO/440772
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 20 februari 2014, nummer 4712, op officielebekendmakingen.nl.
 
VO
 
01 januari 2014 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
 
Deze regeling sluit aan op de Wijzigingsregeling van 15 december 2012, nummer 27186, die is gepubliceerd in de Staatscourant van 31 december 2012, nummer 27186.
 
Bevoegde gezagsorganen van scholen en instellingen voor voortgezet onderwijs
 
DUO/ICO/VO tel.: 079-3232444
 
 
Gerelateerde publicatie
Wijziging Regeling Prestatiebox VO door vaststelling van bedrag per leerling voor 2013