Informatiewijzer Wijzigingsregeling van Regeling prestatiebox vo 2013
 
 
OCW-regelingGoed leiderschap binnen de school is een cruciale voorwaarde voor het realiseren van ambities uit het bestuurakkoord en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarom is in het Begrotingsakkoord 2013 een extra financiële impuls overeengekomen gericht op professionalisering van schoolleiders, m.n. deskundigheidsontwikkeling en leiderschapsversterking. Het bedrag per leerling wordt per jaar bepaald.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
15 december 2012
 
VO/440772
 
Regelingen ocw op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 31-12-2012, nummer 27186 op officielebekendmakingen.nl
 
VO
 
01 januari 2013 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013; zie artikel II
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 3, tweede lid, van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs
 
 
Bevoegde gezagsorganen van scholen en instellingen voor voortgezet onderwijs
 
DUO/ICO/VO tel. 079-3232444
 
 
Gerelateerde publicatie
Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs