Informatiewijzer Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs en andere regelingen
 
 
OCW-regelingDe regeling strekt tot uitvoering van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. In deze regeling is een aanpassing voorzien van de onderwijsopslag van universiteiten en hogescholen vanwege enkele specifieke maatregelen en een technische aanpassing inzake een bepaling rond CRIHO.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
08 december 2010
 
HO&S/CBV/249513
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
zie de Staatscourant van 24 december 2010, nummer 20951 op officielebekendmakingen.nl
 
BVE
 
08 december 2010 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 december 2010. Artikel I werkt terug tot en met 1 januari 2010.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Uitvoeringsbesluit WHW 2008
 
 
colleges van bestuur van universiteiten en hogescholen
 
DUO/Ico/Bvh, tel. 079-3232.666