Informatiewijzer Regeling toegestane hulpmiddelen 2009
 
 
CEVO-mededelingIn Bijlage 1 van de regeling is het overzicht opgenomen van de hulpmiddelen die tijdens het centrale examen vmbo in 2009 zijn toegestaan. Bijlage 2 vermeldt de overzichten van de hulpmiddelen die tijdens de centrale examens voor vwo en havo in 2009 zijn toegestaan. De ‘Regeling toegestane hulpmiddelen 2008’ van 20 september 2007, CEVO-07.1690, gepubliceerd in de Staatscourant van 2 oktober 2007, nummer 190 wordt ingetrokken. De voorliggende regeling treedt in werking op 30 september 2008.
 
CEVO-mededeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
20 juni 2008
 
CEVO-08.0896
 
Regelingen OCW op www.cfi.nl
 
zie de Staatscourant van 30 juni 2008, nummer 123
 
VO
 
30 september 2008 , (zie artikel 4)
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
artikel 39 , eerste lid, onderdeel h, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (Stb.1989, 327) en op artikel 17 van het Staatsexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000 (Stb. 358).
 
‘Regeling toegestane hulpmiddelen 2008’ van 20 september 2007, CEVO-07.1690, gepubliceerd in de Staatscourant van 2 oktober 2007, nummer 190 wordt ingetrokken.
 
scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs en educatie; de staatsexamencommissie.
 
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444
 
 
Gerelateerde publicatie
Regeling toegestane hulpmiddelen 2008
Downloads
Regeling toegestane hulpmiddelen 2009
62 kb (ca. 11sec @ 56k6)
Bijlage 1 Hulpmiddelen vmbo 2009
21 kb (ca. 4sec @ 56k6)
Bijlage 2 Hulpmiddelen havo en vwo 2009
27 kb (ca. 5sec @ 56k6)