Informatiewijzer Wijziging van de Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel
 
 
OCW-regelingIn het kader van de experimenten open bestel waren aanvankelijk de regels met betrekking tot centrale aanmelding en loting die voor het reguliere bekostigde onderwijs gelden op grond van de artikelen 7.52a tot en met 7.57g van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), ook van toepassing op de deelnemers aan de experimenten. Deze regels blijken in de praktijk belemmerend te werken. De experimenten hebben per definitie een beperkte instroom. Reden is dat in de subsidiebeschikkingen voor deelnemende opleidingen is vermeld hoeveel studenten maximaal voor de opleiding ingeschreven mogen worden. Dit betekent dat op grond van de bovengenoemde regels centrale aanmelding en loting er elk jaar geloot zou moeten worden. De instroom van studenten bij de experimenten blijkt in de praktijk bij de opleidingen die aan het experiment deelnemen echter niet massaal bij de aanvang van het studiejaar plaats te vinden, maar geschiedt het hele jaar door. Hierdoor is het niet mogelijk om te loten. Deze regeling vervangt de bepalingen met betrekking tot centrale aanmelding en loting door een systeem van volgorde van inschrijving.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
29 februari 2008
 
HO/BS-2008/6319
 
Regelingen OCW op www.cfi.nl
 
zie de Staatscourant van 9 april 2008, nummer 69.
 
HOWO
 
01 januari 2007 , (zie artikel II)
 
 
n.v.t.
 
artikel 3, tweede lid, van de Wet overige OCenW-subsidies
 
n.v.t.
 
deelnemers experimenten open bestel.
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
Downloads
Wijziging regeling subsidie experimenten open bestel
68 kb (ca. 12sec @ 56k6)