Informatiewijzer Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006
 
OCW-regelingDeze regeling geeft uitvoering zoals dat in artikel IV, tweede en zesde lid van het wijzigingsbesluit (zie artikel 1, onder c). staat omschreven. De regeling beoogt scholen voor praktijkonderwijs die met ingang van 1 augustus 2006 te maken krijgen met lumpsumbekostiging waar zich een verschil in bekostiging voordoet te ondersteunen via een overgangsregeling. Daarnaast voorziet de regeling in een aanvullende bekostiging personeelskosten voor leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond en een eenmalige aanvullende bekostiging in verband met uittreding Vervangingsfonds. De regeling is tot stand gekomen in overleg met het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en de besturen- en vakorganisaties. In de toelichting van de regeling komt het volgende aan de orde: de nadere uitwerking van de compensatieregeling bekostigingsverschillen; de aanvullende bekostiging personeelskosten voor leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond; de eenmalige aanvullende bekostiging voor personeelskosten in verband met uittreding Vervangingsfonds.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
14 juni 2006
 
VO/F-2006/24327
 
Regelingen OCW op CFI-online
 
zie de Staatscourant van 30 juni 2006, nummer 125
 
VO
 
02 juli 2006 , zie artikel 6
 
n.v.t.
 
01 januari 2011
 
artikel IV, tweede en zesde lid, van het Besluit van 19 januari 2006, houdende wijziging van onder meer het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging in verband met beëindiging declaratiebekostiging praktijkonderwijs en overgang naar lumpsumbekostiging (Stb. 49) en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
 
hangt samen met de 'Voorlichtingspublicatie meetjaar lumpsum primair onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging', van 12 april 2004, kenmerk: PO/KB-2004/17088, gepubliceerd in het Gele katern van 28 april 2004, nummer 8a.
 
scholen voor praktijkonderwijs die op 1 augustus overgaan naar de lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs (vo).
 
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444
 
 
Gerelateerde publicatie
Meetjaar lumpsum po en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging
Downloads
Regeling overgang scholen voor praktijkonderwijs naar lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006
113 kb (ca. 19sec @ 56k6)