Informatiewijzer Inzending jaarstukken 2005
 
 
OCW-mededelingIn deze publicatie wordt informatie gegeven over het inzenden van de jaarstukken 2005. In februari ontvangen alle instellingen uit de sectoren WO, OWB, HBO, BVE, VO en de technocentra een aanbiedingsformulier, een begeleidende brief en indien van toepassing een overzicht saldobevestiging gegarandeerde geldleningen en een EFJ-pakket. Het EFJ-pakket biedt u de mogelijkheid uw jaarrekeninggegevens 2005 volledig conform de OCW-richtlijnen elektronisch vast te leggen en aan te bieden.
 
OCenW-mededeling
 
Voorlichting
 
13 januari 2006
 
CFI/EFA-2006/5033
 
Regelingen OCW op CFI-online
 
n.v.t.
 
VO , BVE , HOWO
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
WO en hbo: artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); bve: artikel 2.5.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); vo: artikel 18 derde lid van het Bekostigingsbesluit WVO; technocentra: artikel 14.1. van de Kaderregeling Technocentra 2003.
 
n.v.t.
 
de bevoegde gezagsorganen van alle instellingen uit de sectoren: Wetenschappelijk onderwijs (wo); onderzoek en wetenschapsbeleid (owb); hoger beroepsonderwijs (hbo); beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve); voortgezet onderwijs (vo) en; de technocentra.
 
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444; CFI/ICO/bvh, tel. 079-3232.666
 
 

07-02-2006In deze publicatie staat onder het kopje 'Indienen jaarrekening' bij het vierde gedachte puntje een kleine omissie.  Vermeld staat:  'De bekostigingsgegevens BVE en VO en de daarbij behorende accountantsverklaring;' Verwijdert moet worden de woorden 'en VO'. De juiste vermelding wordt dan:  'De bekostigingsgegevens BVE en de daarbij behorende accountantsverklaring'.

 

 
Downloads
Inzending jaarstukken 2005 (gerectificeerd)
56 kb (ca. 10sec @ 56k6)