Informatiewijzer Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs in 2006
 
 
OCW-mededelingIn deze voorlichtingspublicatie is een overzicht opgenomen van voorgenomen publicaties die in het kalenderjaar 2006, respectievelijk 2006 – 2007, vanuit de beleidsdirectie voortgezet onderwijs zullen worden gepubliceerd.
 
OCenW-mededeling
 
Voorlichting
 
04 januari 2006
 
CFI/BVO-2006/998
 
Regelingen OCW op CFI-online
 
n.v.t.
 
VO
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.
 
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444
 
  13-11-2006.  In het 'Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs in 2006' (Mededeling OCW van 4 januari 2006, kenmerk CFI/VO-2006/998) is onder nummer 15 de regeling 'Aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006' opgenomen. De streefmaand voor publicatie was november 2006.In verband met de recente publicatie van de 'Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006 en 2007' (Staatscourant van 5 oktober 2006, nummer 194) is bovenvermelde publicatie overbodig geworden.

De regeling die onder nummer 15 staat vermeld, komt hiermee te vervallen.

 
Downloads
Overzicht publicaties voortgezet onderwijs in 2006
90 kb (ca. 15sec @ 56k6)