Informatiewijzer Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2006 - 2007
 
 
OCW-regelingDe bedoeling is om in de komende jaren een nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur tot stand te brengen. Centraal element is de omslag van eindtermen naar competenties. Belangrijke verschillen zijn dat competenties globaler zijn geformuleerd en expliciet zijn gerelateerd aan de toepassing in de praktijk. In een zogenoemd “kwalificatieprofiel” worden de competenties weergegeven waarover degene die de opleiding voltooit dient te beschikken. In een nog te ontwerpen wetsvoorstel voor de structurele situatie zullen de voorschriften worden vastgelegd voor de nieuwe kwalificatiestructuur en voor de nieuwe opleidingen die zijn gebaseerd op de nieuwe kwalificaties. Deze ministeriële regeling geeft voorschriften voor de overgangssituatie van het studiejaar 2006 – 2007. In juni 2005 is de 'Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005 - 2006' gepubliceerd (Gele katern van 15 juni 2005, nr. 10). De regeling voor 2006 - 2007 wijkt inhoudelijk niet af van de regeling voor 2005 - 2006. Alleen de data zijn aangepast.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
12 januari 2006
 
BVE/Stelsel-2005/59103
 
Regelingen OCW op CFI-online
 
zie de Staatscourant van 2 februari 2006, nummer 24
 
BVE
 
04 februari 2006 , zie artikel 11
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Gelet op artikel 12.1a.1, zesde lid en artikel 12.1a.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
 
hangt samen met 'Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005 - 2006 (Gele katern van 15 juni 2005', nummer 10)
 
een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut al bedoeld in artikel 12.3.8 van de WEB en een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de WEB.
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
 
Gerelateerde publicatie
Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005 - 2006
Downloads
Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2006 - 2007
241 kb (ca. 41sec @ 56k6)