Regelgeving

Raadpleeg recente Regelingen OCW
Voor recente regelingen, wijzigingen en subsidies maakt u gebruik van ‘Regelingen OCW’. De informatie op Regelingen OCW dient als basis voor de e-mailservice. Op de pagina over een regeling staat een link naar ‘officiëlebekendmakingen.nl’. Op officiëlebekendmakingen.nl vindt u de volledige regeling en downloads.
 
Raadpleeg het Archief Regelingen

Onder ‘Archief Regelingen’ kunt u via kalenderjaren regelingen raadplegen. Of u maakt gebruik van de module 'Zoeken regelingen OCW'.

Zoeken in Regelingen OCW 
Als u gebruik maakt van de module 'Zoeken regelingen OCW' moet u de automatisch gevulde datum 'van' bij 'Kies type datum' aanpassen. Deze automatisch gevulde datum genereert bij Regelingen OCW de recente historie.

OfficiëleBekendmakingen.nl
U vindt er alle gepubliceerde officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Kijk op Officiële bekendmakingen - ministeries - vandaag.