Regelgeving


Raadpleeg recente Regelingen OCW
Voor recente OCW regelingen, wijzigingen en subsidies maakt u gebruik van ‘Regelingen OCW’. Op de pagina over een regeling staat een link naar ‘officiëlebekendmakingen.nl’ met de betreffende volledige regeling.

Raadpleeg het Archief Regelingen
Onder ‘Archief Regelingen’ kunt u via kalenderjaren regelingen raadplegen. Of u maakt gebruik van de module 'Zoeken regelingen OCW.'

Zoeken in Regelingen OCW
Pas de automatisch gevulde datum in het veld 'van' aan, bij 'Kies type datum.' Deze automatisch gevulde datum genereert bij 'Regelingen OCW' de recente historie.

OfficiëleBekendmakingen.nl
U vindt er alle gepubliceerde officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad. Kijk op Officiële bekendmakingen - ministeries - vandaag.