Informatiewijzer Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2005
 
 
OCW-mededelingDe minister van onderwijs maakt ieder jaar in september bekend, welke rijksbijdrage voor de educatie voor de gemeenten voor het daaropvolgende jaar wordt verstrekt. Tevens wordt medegedeeld op welke wijze deze bedragen zijn berekend. De wijze van het berekenen van de rijksbijdrage is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wet educatie Beroepsonderwijs (WEB). Een overzicht van de rijksbijdrage per gemeente is in deze publicatie voor het jaar 2005 opgenomen. Binnenkort ontvangen de gemeenten de desbetreffende beschikkingen.
 
OCenW-mededeling
 
Voorlichting
 
22 september 2004
 
CFI/BGS-2004/108013
 
Gele katern 2004, 16 , 41 t/m 47
 
n.v.t.
 
BVE
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
de gemeenten en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).
 
CFI/ICO/BVH.tel. 079-3232.666
 
Downloads
Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2005
239 kb (ca. 41sec @ 56k6)