Informatiewijzer Telling deelnemersgegevens educatie over de studiejaren 2000 - 2001 en 2001 - 2002
 
 
CEVO-mededelingIn deze publicatie ontvangen gemeenten en samenwerkingsverbanden informatie over de procudure en het tijdpad van de telling deelnemersgegevens educatie bij de gemeenten. Het betreft gegevens over de deelnemers die in de studiejaren 2000 - 2001 en 2001 - 2002 educatieve programma's volgden. Meer informatie hierover is te vinden in de telbrochure die naar elke gemeente is verzonden.
 
CEVO-mededeling
 
Voorlichting
 
25 november 2002
 
CFI/GEG/GGV-2002/127506
 
2002, nr. 30 , 12 t/m 12
 
n.v.t.
 
BVE
 
11 december 2002 , n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
artikel 5.2.2 en bijlage 5 van het uitvoeringsbesluit WEB
 
n.v.t.
 
gemeenten en samenwerkingsverbanden.
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
106 kb (ca. 18sec @ 56k6)