Informatiewijzer Informatieverstrekking contracten rijksbijdrage educatie over het jaar 2003
 
 
OCW-mededelingIn deze publicatie worden gemeenten en samenwerkingsverbanden geïnformeerd over de wijze waarop de informatie, zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs (UWEB), aan de minister van onderwijs beschikbaar moet worden gesteld.
 
OCenW-mededeling
 
Voorlichting
 
25 november 2002
 
CFI/GEG/GGV-2002/127493
 
2002, nr. 30 , 10 t/m 11
 
n.v.t.
 
BVE
 
11 december 2002 , n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
artikel 5.2.2, bijlage 5 van het Uitvoeringsbesluit WEB.
 
n.v.t.
 
gemeenten en samenwerkingsverbanden.
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
114 kb (ca. 19sec @ 56k6)