Informatiewijzer Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector
 
 
OCW-regelingDeze regeling is een verlenging van de Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector van 11 februari 2000 (zie Uitleg Gele katrn 2000, nummer 6/7). De regeling diende ter uitvoering van de beleidsvoornemens zoals verwoord in het uitwerkingsplan ICT in het onderwijs 'Onderwijs on line, verbindingen naar de toekomst' (Kamerstukken II, 25733, 1998/1999, nr. 30) en de nadere afspraken die hierover zijn gemaakt met de Tweede Kamer en de instellingen in de bve-sector. Over de vergoeding voor 2004 en latere jaren bestaat nu nog geen duidelijkheid. Zodra besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden worden de instellingen in de bve-sector nader geïnformeerd.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
29 november 2002
 
BVE/BDenI-2002/55554
 
2002, nr. 30 , 7 t/m 9
 
n.v.t.
 
BVE
 
01 januari 2003 , zie artikel 9
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
 
hangt samen met OCenW-Regeling BVE/DenR-2000/1451 van 11 februari 2000 (Uitleg Gele katern 2000, 6/7)
 
instellingen in de bve-sector
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
 
Gerelateerde publicatie
Gele Katern 2000, nr. 6/7, blz. 38 t/m 44
Downloads
Volledige tekst
128 kb (ca. 22sec @ 56k6)