Informatiewijzer Wijziging Regeling bekostiging hoger onderwijs 2001
 
 
OCW-regelingDoor loon- en prijsbijstellingen en het niet langer afzonderen van de uitkeringen na ontslag van de rijksbijdrage van hogescholen is het noodzakelijk om de Regeling bekostiging hoger onderwijs en met name voor het hoger beroepsonderwijs te wijzigen.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
14 december 2001
 
HBO/FT-2001/43783
 
2002, nr. 1 , 37 t/m 40
 
zie gelijkluidende tekst in Staatscourant nr. 248 van 21 december 2001
 
HOWO
 
01 januari 2001 , zie asrtikel III
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
zie 'Gelet op:'
 
wijziging van de regeling bekostiging hoger onderwijs van 14 maart 1994 (Gele katern 1994, 9)
 
universiteiten en hogescholen.
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
162 kb (ca. 28sec @ 56k6)