Informatiewijzer Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het primair onderwijs (po) en het speciaal voortgezet onderwijs (svo) gedurende de periode januari 2002 tot en met augustus 2002
 
 
OCW-regelingIn de regeling de jaarlijkse bekendmaking van de vaststelling van de subsidie vergoeding bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het primair onderwijs. De vergoeding geldt voor de periode januari 2002 tot en met augustus 2002.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
15 december 2001
 
PO/F-2001/46786
 
2002, nr. 1 , 12 t/m 14
 
n.v.t.
 
PO
 
01 januari 2002 , zie artikel 7
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Wet overige OCenW subsidies artikel 4 eerste lid
 
vervangt publicatie van december 2000, kenmerk PO/F-2000/46786 (Uitleg Gele katern nr. 30a d.d. 20 december 2000
 
de gesubsidieerde scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is; de gemeenten die scholen van boven bedoelde soorten in stand houden; de directeuren en overig personeel van bovenbedoelde scholen.
 
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333
 
 
Gerelateerde publicatie
Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het po en het svo periode januari 2001 tot en met december 2001
Downloads
Volledige teskt
152 kb (ca. 26sec @ 56k6)