Informatiewijzer Bekendmaking Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) 2001-2002
 
 
OCW-mededelingAan de meeste instellingen die in het CREBO geregistreerd staan, is vóór 1 februari 2001 de voor hen relevante informatie uit het CREBO toegezonden. Met deze regeling wordt bekendgemaakt dat het CREBO 2001-2002 ligt met ingang van 12 maart 2001 ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en voor zover het betreft beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
 
OCenW-mededeling
 
Voorlichting
 
02 april 2001
 
FTO/TPL-2001/19399 N
 
2001, nr. 12 , 28 t/m 28
 
 
BVE
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
 
artikel 6.4.1, eerste en tweede lid, van de WEB
 
n.v.t.
 
- Instellingen in de BVE-sector
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
45 kb (ca. 8sec @ 56k6)