Informatiewijzer Wijziging Regeling bekostiging hoger onderwijs
 
 
OCW-regelingDe bekostigingsbedragen die in de regeling zijn vermeld worden geactualiseerd in verband met de recente loon- en prijsbijstellingen. Daarnaast worden, zowel voor wo als voor hbo, enkele aanpassingen doorgevoerd die verband houden met wijzigingen in het Bekostigingsbesluit WHW. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2000.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
17 december 1999
 
HBO/FI-99/50502
 
2000, nr. 1 , 26 t/m 30
 
zie voor gelijkluidende tekst de Staatscourant van 23 december 1999, nummer 248
 
HOWO
 
01 januari 2000 , zie artikel III
 
n.v.t.
 
 
artikel E9. vierde lid, van de Invoeringswet WHBO en de artikelen 2.17, 3.3, eerste lid, 3.7, tweede lid, 5.7 en 5.9, vierde lid van het Bekostigingsbesluit WHW
 
wijziging van OenW-Regeling HBO/PR-93103689 van 14 maart 1994 (Gele katern 1994, 9)
 
de besturen van instellingen voor hoger onderwijs.
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
Downloads
Wijziging Regeling bekostiging hoger onderwijs
72 kb (ca. 12sec @ 56k6)