Informatiewijzer Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gedurende de periode januari 2000 tot en met december 2000
 
 
OCW-regelingIn deze regeling wordt de jaarlijkse vergoeding voor de bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het primair onderwijs bekend gemaakt. De vergoeding geldt voor de periode januari 2000 tot en met december 2000. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2000.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
07 december 1999
 
PO/F-1999/48985
 
1999, nr. 31 , 12 t/m 14
 
 
PO
 
1 januari 2000
 
n.v.t.
 
 
artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies
 
vervangt publicatie OCenW-Regeling van 7 december 1998 (Gele katern 1998, 30a)
 
de besturen van: de gesubsidieerde scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is; de gemeenten die scholen van boven bedoelde soorten in stand houden; de directeuren en overig personeel van bovenbedoelde scholen.
 
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333
 
Downloads
Volledige tekst
361 kb (ca. 1 min @ 56k6)