Informatiewijzer Vaststelling programma's van eisen basisonderwijs met ingang van het jaar 2000
 
 
OCW-regelingIn deze publicatie worden de programma's van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs vastgesteld. Volgens wettelijk voorschrift moeten de programma's van eisen voor het het nieuwe bekostigingsjaar voor 1 oktober worden vastgesteld. De regeling is voor de voorhangprocedure naar de Tweede Kamer gestuurd. Het treedt in werking op een nog nader te bepalen tijdstip via een ministeriële regeling.
 
OCenW-regeling
 
Voorlichting
 
29 september 1999
 
PO/A-99/37109
 
1999, nr. 24 , 5 t/m 9
 
 
PO
 
zie artikel 4
 
n.v.t.
 
 
artikelen 113, 115 en 118 van de WPO en artikel LI-1 van de Wet van 2 april 1998, Stb. 1998, 228
 
n.v.t.
 
 
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333
 
Downloads
Volledige tekst
106 kb (ca. 18sec @ 56k6)