Informatiewijzer Verkorting wachttermijn tegemoetkoming studiekosten voor niet-Nederlanders
 
 
Mededelingen IB-GroepVoor de houders van een verblijfsvergunning wordt de wachttermijn binnen de tegemoetkoming in de studiekosten verkort tot ¿¿n jaar. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1999.
 
Mededelingen IB-groep
 
Beleidsregel
 
21 juli 1999
 
AOCenW/JS-99085
 
1999, nr. 19 , 48 t/m 49
 
 
BVE , VO
 
1 augustus 1999
 
31 juli 2004
 
 
artikel 77 van de WTS
 
n.v.t.
 
leerplichtigen; decanen; scholen voor voortgezet onderwijs; scholen voor beroepsonderwijs.
 
Regiokantoren IB-Groep, tel. 050-5997755
 
Downloads
Volledige tekst
72 kb (ca. 12sec @ 56k6)