Informatiewijzer Leerlingenvervoer leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
 
 
OCW-regelingVooruitlopend op een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de de Wet tegemoetkoming studiekosten (WTS) wordt in deze regeling een regeling getroffen voor het vervoer van leerlingen uit het praktijkonderwijs. Daarnaast is in dit kader een overgangsregeling van toepassing voor leerlingen van een afdeling leerwegondersteunend onderwijs die voortkomen uit het svo-lom. Dit betekent dat leerlingen voor zover zij op het svo-lom reeds gebruik maakten van de regeling leerlingenvervoer als bedoeld in artikel 127 van de WVO, daarvan gebruik kunnen blijven maken nadat de svo-lom is omgezet in leerwegondersteunend onderwijs, of in een orthopedagogisch en didactisch centrum (opdc) Deze regeling treedt in werking op 12 juni 1999.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
31 mei 1999
 
VO/FB-199922686
 
1999, nr. 16 , 11 t/m 12
 
 
VO
 
zie artikel 4
 
n.v.t.
 
 
artikel XXII, eerste lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337), juncto artikel 127 van de WVO
 
vervolg op OCenW-Regeling van 19 april 1999 (Gele katern 1999, 12/13)
 
scholen voor mavo en vbo met een afdeling leerwegondersteunend onderwijs en/of praktijkonderwijs; scholengemeenschappen waarin deze schoolsoorten zijn opgenomen; scholen voor praktijkonderwijs; scholen en afdelingen voor svo-lom en svo-mlk.
 
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444
 
Downloads
Volledige tekst
69 kb (ca. 12sec @ 56k6)