Informatiewijzer Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 1998-1999
 
 
OCW-regelingVastgesteld worden de opslagpercentages Vervangingsfonds en Participatiefonds. Voor 1998-1999 is het percentage bedoeld in de WBO voor vervanging 7,11 en bedoeld in de Interimwet op het so-sovso 5,08. Het percentage van de vergoeding bedoeld in de WBO en de Interimwet op het so-sovso in verband met de kosten van werkloosheids- of suppletie-uitkeringen bedraagt 2,63. In verband met de vergoeding voor de kosten van werkloosheids- of suppletie-uitkeringen bedoeld in de 'Wet regeling sbd' wordt voor het bestuur van een sbd, het bedrag voor het personele deel van de declarabele kosten verhoogd met een opslagpercentage van 2,63. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1998 en geldt tot en met 31 juli 1999.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
18 maart 1998
 
po/pj-98/8407
 
1998, nr. 8 , 26 t/m 27
 
 
BVE , PO , VO
 
 
n.v.t.
 
 
artikel 96d van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93e van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
 
van 12 december 1997 (Gele katern 1997, 24)
 
besturen van scholen voor:- basisonderwijs- (voortgezet) speciaal onderwijs
 
. Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO/PO) : tel. 079 - 3232.333
 
Downloads
Volledige tekst
46 kb (ca. 8sec @ 56k6)