Informatiewijzer Subsidieregeling ten behoeve van het project professionalisering takenpakket onderwijspersoneel
 
 
OCW-regelingHet gaat in deze regeling om de bekostiging van projecten die als doel hebben om te onderzoeken of een betere professionele ondersteuning van docenten van invloed is op een hogere arbeidssatisfactie en een beter werkklimaat. Deze regeling treedt in werking op 1 aug 1998.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
23 juli 1998
 
BVE/DenR/1998/28977
 
1998, nr. 18 , 27 t/m 31
 
Zie gelijkluidende tekst in de Staatscourant 1998, 142
 
BVE
 
1 augustus 1998
 
n.v.t.
 
 
artikel 2.2.3., derde lid juncto artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
 
n.v.t.
 
instellingen in de bve-sector
 
Cfi/ICO/BVH, tel. 079 - 3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
67 kb (ca. 11sec @ 56k6)