Informatiewijzer Afbouw aanvullende vergoeding bij buitengewoon verlof Aruba en Nederlandse Antillen
 
 
OCW-regelingDocenten, die via buitengewoon verlof op scholen werken in Aruba of de Nederlandse Antillen, kunnen geen aanvullende vergoeding meer aanvragen. Alleen wanneer het contract van het personeelslid met de school op Aruba of de Nederlandse Antillen nog na 31 juli 1998 voortduurt, wordt met de hier gepubliceerde regeling de mogelijkheid geboden een aanvullende vergoeding te blijven aanvragen voor de verdere duur van het contract. Deze regeling treedt in werking op 1 aug 1998 en geldt tot 1 aug 2000.
 
OCenW-regeling
 
Beleidsregel
 
28 juli 1998
 
VO/FB-1998/24970
 
1998, nr. 18 , 15 t/m 16
 
 
VO
 
1 augustus 1998
 
1 augustus 2000
 
 
artikel 85a, tweede lid, van de WVO
 
Beleidsregel van 21 januari 1998, , Gele katern nr. 5 van 11 februari 1998.
 
de bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs
 
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444
 
Downloads
Volledige tekst
43 kb (ca. 7sec @ 56k6)