Informatiewijzer Wijziging van de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000in verband met risicoleerlingen
 
 
OCW-regelingDoor deze regeling wordt het mogelijk dat bepaalde categorieën deelnemers (in de assistent- en basisberoepsopleiding) van de beroepsbegeleidende leerweg meetellen voor de bekostiging 1999. Ook al is er op 31 december 1998 geen beroepspraktijkvormingsplaats (bpv)-overeenkomst gesloten voor deze deelnemers. Deze regeling treedt in werking op 1 aug 1998.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
21 juli 1998
 
BVE/DenR-1998/28974
 
1998, nr. 18 , 19 t/m 24
 
 
BVE , PO , VO
 
1 augustus 1998
 
n.v.t.
 
 
artikel 12.3.37, tweede lid juncto, artikel 12.3.48, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
 
Betreft een wijziging van de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000 (Uitleg nr. 18e van 23 juli 1997)
 
 
Cfi/ICO/PO, tel. 079 - 3232.333, Cfi/ICO/VO, tel. 079 - 3232.444, Cfi/ICO/BVH, tel. 079 - 3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
80 kb (ca. 14sec @ 56k6)