Informatiewijzer Arbeidsvoorwaarden voor de leraar in opleiding (lio)
 
 
OCW-mededelingHet experiment met 1000 leraren in opleiding (lio's) met een leer-arbeidsovereenkomst in het basisonderwijs wordt verlengd in het cursusjaar 1998-1999.
 
OCenW-mededeling
 
Voorlichting
 
13 juli 1998
 
AB-1998/26301
 
1998, nr. 17b , 33 t/m 34
 
 
PO
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
 
n.v.t.
 
hangt samen met OCenW-Regelingen: van 11 juni 1997 (Gele Katern 1997, 16); van 28 januari 1998 (Gele Katern 1998, 2/3)
 
bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van scholen voor basisonderwijs.
 
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333
 
Downloads
Volledige tekst
42 kb (ca. 7sec @ 56k6)