Informatiewijzer Aanpassing regeling grensoverschrijdende samenwerking hoger onderwijs 1997-2000
 
 
OCW-regelingDeze regeling is een uitbreiding van de 'Regeling stimulering grensoverschrijdende samenwerking hoger onderwijs 1997-2000'. Ook aanvragen voor ondersteuning van activiteiten in de periode 1998 tot en met 2000 die leiden tot gezamenlijke onderwijsmodules voor AIO's, OIO's en andere (beurs) promovendi kunnen tussen 1 juni en 1 augustus 1997 worden ingediend. Ze moeten wel onderdeel uitmaken van meerjarige samenwerkingsprogramma's en bij voorkeur ook openstaan voor studenten uit de laatste jaren van de initiële fase. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1997.
 
OCenW-regeling
 
Beleidsregel
 
20 mei 1997
 
WO/BL-1997/2748
 
1997, nr. 14/15 , 23 t/m 24
 
 
HOWO
 
1 juni 1997
 
 
 
n.v.t.
 
hangt samen met OCenW-Regeling WO/BL-96030991 van 10 december 1996 (Gele katern 1996, 31b)
 
universiteiten en hogescholen
 
CFI/ICO/BVH: 079 - 3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
47 kb (ca. 8sec @ 56k6)